Revision og regnskab2018-11-27T10:57:23+00:00

I et samarbejde med AB Revision får du et professionelt gennemarbejdet regnskab. Vi har mange års erfaring i bogføring, årsregnskab, budgetlægning, revision og erklæringer

Ved at lade os håndtere dit regnskab, får du frigivet ressourcer til at fokusere på din kerneforretning. Samtidigt får du sikkerhed og tryghed for, at dit regnskab er udført korrekt med fradrag for alle dine omkostninger og udarbejdet efter de gældende lovkrav.

Revisor skaber tillid til din økonomi


Dit regnskab skal være retvisende og aflagt i overensstemmelse med regnskabs- og selskabslovgivningen. Du får derfor tilknyttet en revisor, der godkender dit regnskab og rådgiver dig om dine økonomiske forhold.

Samarbejdet med din revisor er afgørende for pengeinstitutters tillid til virksomhedens økonomi. Når din revisor laver en påtegning på regnskabet, er det en garanti for, at det overholder lovgivningen.

Som kunde hos os får du mere end blot vished for, at regnskabet overholder den gældende lovgivning. Når din revisor gennemgår dit regnskab, opdager vi måske arbejdsprocedurer, der kan forenkles og fremover spare dig for unødige udgifter.

Vælger du AB Revision, håndterer vi din bogføring professionelt og effektivt. Vi har specialiseret os i bogføring for mindre og mellemstore virksomheder.

Det betyder, at du får en samarbejdspartner, der er opdateret på regler inden for skat, moms og afgifter for mindre og mellemstore virksomheder.

Når du outsourcer din bogføring, får du bedre tid til at løse andre vigtige opgaver i din virksomhed. Samtidigt får du sikkerhed for, at din bogføring er udført korrekt med fradrag for alle dine omkostninger.

Bogføring for flere kundetyper
Vi laver bogføring for alle kundetyper. Ligegyldigt hvordan du tidligere har gjort, så klarer vi din bogføring.

Vi arbejder med kunder:

  • Der kommer med deres bilag samlet i en mappe
  • Der udarbejder en kassekladde
  • Der har eget bogføringssystem
  • Der selv bogfører, hvorefter vi indlæser data fra deres system

Når vi har foretaget bogføringen for din virksomhed, sørger vi for at indberette din moms til rette tid. Så slipper du for bøvlet, og du er sikker på, det bliver gjort.

Frigiver ressourcer og skaber tryghed
Ved at lade AB Revision foretage bogføringen eller gennemgå den af virksomheden foretagne bogføring, har vores kunder fået frigjort egne ressourcer. Det betyder, at de har mere tid til værdiskabende arbejde i deres virksomhed.

Når du automatiserer din bogføring og bruger en professionel samarbejdspartner, får du et godt overblik over den økonomiske situation i din virksomhed. Det skaber sikkerhed og tryghed.

Kom nemt og godt i gang
Ønsker du at outsource din bogføring, har du spørgsmål til priser, hvordan vi kommer i gang eller andet? Aftal et uforpligtende møde og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt AB Revision på 75 89 11 99 eller send en e-mail til ab-revision@ab-revision.dk og få hjælp til din bogføring.

Budgetter for drift og likviditet har altid været en forudsætning for en sund og professionel virksomhedsdrift. Dine budgetter giver dig mulighed for at måle, om du realiserer dine økonomiske mål.

I dag er gennemarbejdede budgetter blevet en forudsætning for selv det mindste lån i banken.

Din virksomheds handlingsplan
Dine budgetter kan defineres som en fremtidig handlingsplan med forventede økonomiske konsekvenser, der er baseret på nogle fastlagte forudsætninger. Budgettet er et realistisk bud på, hvordan virksomhedens økonomiske situation vil udvikle sig.

Budgetlægning
Vi er din samarbejdspartner ved budgetlægning. Vores opgave kan være at udarbejde dine budgetter på grundlag af de forudsætninger, du opstiller. Det kan også alene være at forsyne budgettet med en erklæring.

Troværdige budgetter
Vi kan som revisor ikke stå inde for, at alle forudsætninger bliver opfyldt i dine budgetter. Men vi kan vurdere, om forudsætningerne er velbegrundede. Får du AB Revision til at hjælpe med budgetlægning, øger det troværdigheden af budgettet.

Det kan være en forudsætning for lån i banken og et godt incitament, hvis du har brug for kapitalindsprøjtning fra investorer.

Kom nemt og godt i gang
Ønsker du at få os til at lave dine budgetter, har du spørgsmål til priser, hvordan vi kommer i gang eller andet? Aftal et uforpligtende møde og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt AB Revision på 75 89 11 99 eller send en e-mail til ab-revision@ab-revision.dk og få hjælp til dine budgetter.

Har du brug for revision eller erklæringer? I AB Revision hjælper vi bl.a. selskaber, andelsboligforeninger og andre foreninger med revision og erklæringer. Vi hjælper også selvstændige, der eksempelvis har behov for at søge dagpenge eller efterløn.

Revision af regnskab
Hvorfor skal dit regnskab revideres, tænker du måske? Det helt enkle svar er, at det som hovedregel er lovligpligtigt for alle danske aktie- og anpartsselskaber. Men revision af dit regnskab skaber også værdi for virksomheden.

Først og fremmest tilfører revision af din virksomheds regnskab troværdighed. Når vi har revideret din virksomheds årsregnskab og forsynet det med en påtegning, så har årsregnskabet en troværdighed, som det ellers ikke ville have.

Revision har værdi for din virksomhed
I AB Revision foretager vi en revision, der følger nationale og internationale revisionsstandarder.

Når vi reviderer dit regnskab, har vi fokus på, om der er ting, der kan lette den daglige drift. Det kan dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan forenkles eller om direkte omkostningsbesparelser i din virksomhed.

Erklæringer
Vi hjælper dig og din virksomhed med lovpligtige erklæringer. Eksempelvis erklæringer på årsregnskabet og offentlige tilskud fra EU og lokale anlægs- og bygningsprojekter (LAG).

Vi hjælper også dig og andre selvstændige, der eksempelvis har brug for erklæringer til ansøgning om dagpenge eller efterløn.

Kom nemt og godt i gang
Ønsker du at få hjælp til revision og erklæringer, har du spørgsmål til priser, hvordan vi kommer i gang eller andet? Aftal et uforpligtende møde og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt AB Revision på 75 89 11 99 eller send en e-mail til ab-revision@ab-revision.dk og få hjælp til revision og erklæringer.

Ved regnskabsårets afslutning skal du som selvstændig indberette dit årsregnskab til Skat. AB Revision hjælper din virksomhed med at udarbejde et årsregnskab, der viser alle økonomiske aktiviteter i løbet af året.

Det er et krav, at dit årsregnskab udarbejdes, så Skat kan se, hvordan du har beregnet overskuddet eller underskuddet i din virksomhed.

Indtægter og udgifter
Som selvstændig skal du føre regnskab over alle indtægter og udgifter i din virksomhed. Det giver ikke alene et godt overblik over økonomien i din virksomhed. Det sikrer også, at du ikke glemmer eller overser noget, når du ved regnskabsårets afslutning skal lave dit årsregnskab til Skat.

Krav til årsregnskab
Kravene til dit årsregnskab afhænger af, om du har en personlig drevet virksomhed, forening eller et selskab. Personligt drevne virksomheder har kun pligt til at aflægge et skattemæssigt årsregnskab, mens selskaber skal aflægge en årsrapport, der skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen.

Dit årsregnskab skal som minimum indeholde opgørelse af virksomhedens overskud. Altså årets omsætning fratrukket virksomhedens udgifter. Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, er det overskuddet, du skal betale skat af.

Et årsregnskab består af påtegning, resultatopgørelse, balance, sikkerhed for pantsætning, eventualforpligtigelser samt kapitalforklaring.

Alle virksomheder har pligt til at bogføre deres indtægter og udgifter og udarbejde et årsregnskab.

Kom nemt og godt i gang
Ønsker du at få os til at lave dit årsregnskab, har du spørgsmål til priser, hvordan vi kommer i gang eller andet? Aftal et uforpligtende møde og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt AB Revision på 75 89 11 99 eller send en e-mail til ab-revision@ab-revision.dk og få hjælp til dit årsregnskab.

NYTTIGE RESSOURCER

Vi har samlet en række nyttige dokumenter, skemaer, links mm. De vil give dig en god basis for dit regnskab, og et godt overblik over de vigtigste sider du evt. vil få brug for, i forbindelse med regnskab, opgivelser osv.

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE