Skat og moms2018-11-27T10:57:55+00:00

Få professionel rådgivning om skat og moms. Vi følger konstant udviklingen, så du hele tiden kan blive informeret om de nyeste muligheder inden for skat og moms

Vi rådgiver dig blandt andet om skatteforhold for selvstændigt erhvervsdrivende, foreninger og selskaber. Vi kan bl.a. hjælpe dig med selvangivelsen, skatteregnskabet eller valget mellem virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Inden for moms hjælper vi dig med bl.a. grønne afgifter, miljø- og punktafgifter, told, momsagenturer og momsrefusion. Vi beregner og udarbejder dit momsregnskab med fokus på optimering af dit momstilsvar.

AB Revision kan hjælpe dig med dit momsregnskab. Vi beregner din moms og sikrer en korrekt opgørelse af din moms til rette tid.

Ofte er dit momsregnskab forholdsvist simpelt og består udelukkende af købsmoms og salgsmoms. Måske kan du selv klare det? Men ved at lade AB Revision udarbejde dit momsregnskab sparer du værdifuld tid og ressourcer.

Det betyder, at du kan fokusere på udviklingen af din virksomhed, og andre ting du finder mere spændende og profitskabende. Vores timepriser gør, at din udgift til bogføring og regnskaber hurtigt tjenes ind igen.

Moms ved eksport og import
Ikke alle momsregnskaber er simple. Vælger du f.eks. at bogføre moms af salg, når du har modtaget penge fra kunden, fremfor når du udsender faktura, skal der tages højde for dette i dit momsregnskab.

Import og eksport stiller også større krav til dit momsregnskab, specielt hvis du handler med EU-lande, hvor momsen afregnes efter forskellige procentsatser.

Kom nemt og godt i gang
Ønsker du at få hjælp til dit momsregnskab, har du spørgsmål om moms, til priser, hvordan vi kommer i gang eller andet? Aftal et uforpligtende møde og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt AB Revision på 75 89 11 99 eller send en e-mail til ab-revision@ab-revision.dk og få svar på spørgsmål om moms og hjælp til dit momsregnskab.

Få hjælp til din selvangivelse, dit skatteregnskab eller til valget mellem virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. I AB Revision har vi mange års erfaring i at rådgive dig, så du træffer de mest fordelagtige valg.

Den udvidede selvangivelse
Når din virksomhed er personligt drevet, skal der udfyldes en udvidet selvangivelse. Det er lovpligtigt at udfylde og indtaste denne på SKATs hjemmeside. Det skal ske senest 1. juli i året efter indkomståret.

Vi hjælper dig med at udfylde selvangivelsen, så du får selvangivet dit overskud eller underskud i virksomheden korrekt.

Dit skatteregnskab
Du skal ikke aflevere dit skatteregnskab sammen med din udvidede selvangivelse. Kun hvis skattevæsenet senere indkalder regnskabet, skal det afleveres.

Skatteregnskabet kort
Et skatteregnskab kan være kompliceret. Derfor kan du med fordel lade en revisor udarbejde dit samlede skatte- og årsregnskab. Det skaber sikkerhed og tryghed.

Vælger du at lave dit skatteregnskab selv, er der en række elementer, du skal være opmærksom på. I de simpleste tilfælde består et skatteregnskab af tre ting:

  • Opgørelse af indtægter, udgifter og nettoresultatet for indkomståret.
  • Opgørelse af aktiver og passiver. Dels ved årets start, dels ved årets slutning. Både virksomhedens og indehaverens private formueforhold bør medtages.
  • Opgørelse af kapitalforklaring, der bl.a. viser privatforbrug og andre formuereguleringer m.v., der har været i regnskabsåret.

Kapitalforklaringen er ofte den vanskeligste af de tre opgørelser – regnskabsteknisk set. Kapitalforklaringen var tidligere en obligatorisk del af regnskabet, men er i dag som oftest frivillig.

Kom nemt og godt i gang
Ønsker du at få hjælp til din udvidede selvangivelse, har du spørgsmål til priser, hvordan vi kommer i gang eller andet? Aftal et uforpligtende møde og få svar på dine spørgsmål.

Kontakt AB Revision på 75 89 11 99 eller send en e-mail til ab-revision@ab-revision.dk og få hjælp til din udvidede selvangivelse.

NYTTIGE RESSOURCER

Vi har samlet en række nyttige dokumenter, skemaer, links mm. De vil give dig en god basis for dit regnskab, og et godt overblik over de vigtigste sider du evt. vil få brug for, i forbindelse med regnskab, opgivelser osv.

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE